1. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)

Số tài khoản: 0707562562

Chủ tài khoản: TRẦN AN TÍCH

 

2. Ngân hàng Quân Đội  (MB Bank)

Số tài khoản: 0707562562

Chủ tài khoản: TRẦN AN TÍCH

 

3. Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank)

Số tài khoản: 0707057057

Chủ tài khoản: TRẦN AN TÍCH

 

4. Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Số tài khoản: 19031340566010

Chủ tài khoản: TRẦN AN TÍCH

 

5. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

Số tài khoản: 0421000461202

Chủ tài khoản: TRẦN AN TÍCH

 

Ghi chú:

  • KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC ưu tiên chuyển tiền qua Số tài khoản tạo theo Số điện thoại như: VPBank, TPBank, MBBank
  • KHÁCH HÀNG Ở NƯỚC NGOÀI chuyển tiền qua Số tài khoản từ 13 số trở lên như: Techcombank, Vietcombank
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon